Edefter

E-defter çözümü ile GİB tarafından belirlenen standartlarda oluşturulmuş muhasebe kayıtlarından e-defter oluşturma, e-defter beratı oluşturma, e-defter ve beratının mükellefin e-imzası ya da mali mühür ile onaylanması, GİB tarafından onaylanan beratları sisteme tekrar alınması ve görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

  • E-Defter dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği format ve standartlara uygun biçimde hazırlanır.
  • E-Defter dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda Berat dosyası imzalanır ya da mühürlenir.
  • ERP sisteminde E-defter için doldurulması zorunlu alanların kontrolünü sağlar.
  • Gönderilen E-defterlere ait dönemler kapatılarak değişiklik yapılması engellenir.
  • 3. taraf firmalarla web servisler üzerinden entegrasyona açık mimarisi vardır.