EArsiv

Microsoft Dynamics ERP kullanan işletmelerde üretilen e-arşiv faturalarının Gelir İdaresi sistemine gönderimi ve alıcılarına e-posta olarak iletilmesi sağlanmaktadır.